Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2015

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ ΑΝΘΡΩΠΟΙ ΣΕ ΑΠΟΓΝΩΣΗ ΜΥΤΙΛΉΝΗ 2015


ΕΛΛΑΔΑ 2015 ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΣΥΝΕΧΊΖΕΤΑΙ

Η Ελλάδα αποτελεί έναν από τους πρώτους
προορισμούς των μεταναστών από τον 
Τρίτο Κόσμο στην Ευρώπη. Το 2007, μάλιστα, 
βρέθηκε στην πέμπτη θέση της παγκόσμιας 
κατάταξης των χωρών που αποτελούν τις 
κύριες πύλες του μεταναστευτικού κύματος, 
ακολουθώντας τις ΗΠΑ, Σουηδία, Γαλλία και 
Αγγλία. Ταυτόχρονα, θεωρείται η ευρωπαϊκή 
χώρα με τον μεγαλύτερο αριθμό μεταναστών 
ανά 1.000 κατοίκους και το εκρηκτικό αυτό 
μείγμα εντείνεται όσο περνάει ο καιρός.
Πηγή: Έθνος


ΤΑ ΝΕΑ - Πολιτισμός

ΤΑ ΝΕΑ - Ελλάδα

Reuters: Politics

Reuters: Lifestyle