Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014

Η Πρώτη Βροχή Μου Έφερε Μελαγχολία Στην Ψυχή


ΕΛΛΆΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΈΝΩΣΗ Η ΈΝΤΑΞΗ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΠΡΟΟΠΤΙΚΉ


οι Λόγοι για τους οποίους η Ελλάδα επέλεξε την πλήρη ένταξη στην κοινότητα μπορούν να συνοψισθούν στους εξής:
Θεώρησε την κοινότητα ως το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορούσε να σταθεροποιήσει το δημοκρατικό πολιτικό της σύστημα και  τους θεσμούς.
Επεδίωκε την ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της θέσης της στο περιφερειακό και διεθνές σύστημα καθώς και της «διαπραγματευτικής της δύναμης», ιδιαίτερα σε σχέση με την Τουρκία η οποία εμφανιζόταν ως η μείζων απειλή για την Ελλάδα μετά την εισβολή και κατάληψη μέρους της Κύπρου Ιούλιος 1974  στα πλαίσια αυτά, η Ελλάδα επεδίωκε επίσης τη χαλάρωση της έντονης εξάρτησης που είχε αναπτύξει μεταπολεμικά από τις ηνωμένες πολιτείες ΗΠΑ
Θεώρησε την ένταξη στην κοινότητα ως ισχυρό παράγοντα που θα συνέβαλε στην ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας 
Επιθυμούσε ως ευρωπαϊκή χώρα, να είναι «παρούσα» και να επηρεάσει τις διεργασίες για την ευρωπαϊκή ενοποίηση και το πρότυπο της Ευρώπης, η διαδικασία αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει.


ΤΑ ΝΕΑ - Πολιτισμός

ΤΑ ΝΕΑ - Ελλάδα

Reuters: Politics

Reuters: Lifestyle