Τετάρτη 29 Οκτωβρίου 2014

Η Πρώτη Βροχή Μου Έφερε Μελαγχολία Στην Ψυχή


ΕΛΛΆΔΑ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΈΝΩΣΗ Η ΈΝΤΑΞΗ ΚΑΙ Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΉ ΠΡΟΟΠΤΙΚΉ


οι Λόγοι για τους οποίους η Ελλάδα επέλεξε την πλήρη ένταξη στην κοινότητα μπορούν να συνοψισθούν στους εξής:
Θεώρησε την κοινότητα ως το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο θα μπορούσε να σταθεροποιήσει το δημοκρατικό πολιτικό της σύστημα και  τους θεσμούς.
Επεδίωκε την ενίσχυση της ανεξαρτησίας και της θέσης της στο περιφερειακό και διεθνές σύστημα καθώς και της «διαπραγματευτικής της δύναμης», ιδιαίτερα σε σχέση με την Τουρκία η οποία εμφανιζόταν ως η μείζων απειλή για την Ελλάδα μετά την εισβολή και κατάληψη μέρους της Κύπρου Ιούλιος 1974  στα πλαίσια αυτά, η Ελλάδα επεδίωκε επίσης τη χαλάρωση της έντονης εξάρτησης που είχε αναπτύξει μεταπολεμικά από τις ηνωμένες πολιτείες ΗΠΑ
Θεώρησε την ένταξη στην κοινότητα ως ισχυρό παράγοντα που θα συνέβαλε στην ανάπτυξη και εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας 
Επιθυμούσε ως ευρωπαϊκή χώρα, να είναι «παρούσα» και να επηρεάσει τις διεργασίες για την ευρωπαϊκή ενοποίηση και το πρότυπο της Ευρώπης, η διαδικασία αυτή θα μπορούσε να οδηγήσει.


Τρίτη 28 Οκτωβρίου 2014

GREECE THE WAY OF THE EUROPEAN UNIONH Πορεία της Ελλάδας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

ο Ευρωπαϊκός προσανατολισμός της Ελλάδας προϋπήρχε της διασύνδεσης της πορείας της χώρας με τις προσπάθειες ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης εντός της ευρωπαϊκής κοινότητας  ένωσης. έλαβε, ωστόσο, συγκεκριμένη διάσταση με την υποβολή της αίτησης για σύνδεση με τη νεοπαγή ευρωπαϊκή οικονομική κοινότητα (εοκ), τον Ιούνιο του 1959, αίτηση που οδήγησε στην υπογραφή της συμφωνίας σύνδεσης ελλάδας – εοκ, τον Ιούνιο του 1961. η συμφωνία αυτή που ουσιαστικά αποτελούσε το πρώτο βήμα στην πορεία της Ελλάδας για την ένταξή της στην ευρωπαϊκή κοινότητα, «πάγωσε» με την εγκαθίδρυση της στρατιωτικής δικτατορίας στην Ελλάδα (Απρίλιος 1967) και επανενεργοποιήθηκε μετά την αποκατάσταση της δημοκρατίας Ιούλιος 1974
ο στόχος όμως της ελληνικής κυβέρνησης και ειδικότερα του τότε πρωθυπουργού κ. Καραμανλή ήταν η επιδίωξη της ενσωμάτωσης της χώρας στην ευρωπαϊκή κοινότητα ως πλήρες μέλος. πράγματι, η αίτηση για πλήρη ένταξη υποβλήθηκε στις 12 Ιουνίου 1975, με επιστολή που ο k. Καραμανλής απεύθυνε στον τότε πρόεδρο του συμβουλίου υπουργών της ευρωπαϊκής κοινότητας, υπουργό εξωτερικών της 
Ιρλανδίας g. fitzgerald.

ΤΑ ΝΕΑ - Πολιτισμός

ΤΑ ΝΕΑ - Ελλάδα

Reuters: Politics

Reuters: Lifestyle