Δευτέρα 4 Φεβρουαρίου 2013

Favorite dance in the minuet


Μενουέτο αγαπημένος χορός


L. Boccherini: Fandango Quintet

Boccherini: Delle Strade di Madrid

Luigi Boccherini: Minuetto

ΤΑ ΝΕΑ - Πολιτισμός

ΤΑ ΝΕΑ - Ελλάδα

Reuters: Politics

Reuters: Lifestyle