Κυριακή 1 Ιουλίου 2012

Rainer Maria Rilke Biography


Θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους λυρικούς ποιητές του 20ου αιώνα γερμανική λογοτεχνία.   
έργο ρίλκε έχει εισαχθεί στην αγγλική λογοτεχνικό κόσμο, αρχίζοντας από το 1936, από 
δύο διαφορετικές γενιές των μεταφραστών, συμπεριλαμβανομένων jb leischmann, κι macintyre, 
walter arndt, edward χιόνι, david young, robert bly
 και stephen mitchell.

Βιογράφους περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, ο ralph freedman, lehmann, και william h. gass.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΤΑ ΝΕΑ - Πολιτισμός

ΤΑ ΝΕΑ - Ελλάδα

Reuters: Politics

Reuters: Lifestyle