Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου 2011

ΤΟ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑ ΚΥΡΚΟΥ

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΥΡΚΟΣ

ΕΝΑΣ ΣΠΑΝΙΟΣ ΑΝΘΡΩΠΟΣ

ΙΣΤΟΡΙΚΟΣ ΗΓΕΤΗΣ

ΑΝΑΝΕΩΤΗΣ ΤΗΣ ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ

Με τον ηγέτη του ΚΚΕ Χαρίλαο Φλωράκη την εποχή της οικουμενικής κυβέρνησης του 1990

ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΑΙ ΚΑΛΗΣΘΕΝΗ

ΤΑ ΝΕΑ - Πολιτισμός

ΤΑ ΝΕΑ - Ελλάδα

Reuters: Politics

Reuters: Lifestyle