Πέμπτη 14 Ιουλίου 2011

Sergio Cammariere - Estate

Mina Mazzini - Estate

Ornella Vanoni - Estate - Cyril Massimelli

e

Amalia Grè - Estate

dolcissimo amore irene grandi

ΤΑ ΝΕΑ - Πολιτισμός

ΤΑ ΝΕΑ - Ελλάδα

Reuters: Politics

Reuters: Lifestyle