Τρίτη 12 Απριλίου 2011

Flowers in Japan

Roses in the rain - Gheoghe Zamfir panflute.

Beauty of flowers, bird's and the bee's


Beautiful flowers

Garden of Eden?

flower garden - butterfly garden

ΤΑ ΝΕΑ - Πολιτισμός

ΤΑ ΝΕΑ - Ελλάδα

Reuters: Politics

Reuters: Lifestyle