Σάββατο 16 Οκτωβρίου 2010

Pola Negri - Rudolph Valentino

Comedian Harmonists - Kannst Du pfeifen, Johanna? (1934)

"Tango Notturno" - (1) Pola NEGRI !

Pola Negri - Paradis, 1933

Ana Moura -Η...Υπεροχη...Φωνη......του..FADOS

ΤΑ ΝΕΑ - Πολιτισμός

ΤΑ ΝΕΑ - Ελλάδα

Reuters: Politics

Reuters: Lifestyle